Vedvarende energi

Vedvarende energi er samlet betegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi, geotermi og andre teknologier der adskiller sig fra kul og andre fossile brændsler ved bla. at være CO2 neutrale. Som  almindelig husejer kan det være relevant at vide om det kan være en god investering at bruge penge på solceller eller solvarme eller måske både/og. Ved at bestille et Energitjek gennemgår vi også dine muligheder.