EnergiTjek

Et EnergiTjek kan indeholde følgende :

Før besigtigelse : Indhentning af BBR informationer, tegninger, GEUS-info, kompas-retninger mm.

Ved besigtigelse: Visuel besigtigelse af tag, vægge, lofter, gulve, døre og vinduer. Samtidig med at ejer informerer om det der ikke fremgår af BBR mm, eks.vis nylig hulmursisolering. Forslag til forbedring af klimaskærm undervejs.

Besigtigelse af varmesystem og varmeafgivere, kommentarer undervejs, efterfølgende gennemgang af fakturaer på energikøb – el/gas/olie/vand/afledning.

Besigtigelse af evt. solceller/solvarme, kommentarer undervejs. Efterfølgende gennemgang af afregninger på solceller og varmeproduktion fra solvarme-paneler.

Besigtigelse af EL og belysning. Kommentarer undervejs. Efterfølgende gennemgang af jeres el-regning og snak om mulige besparelser og indkøb af EL.

Termografering: Hvis det undervejs i besigtigelsen er nødvendigt at termografere (varmetab mm) er der inkluderet op til 6 termografi-billeder i prisen.

Efter besigtigelse. Beregning af potentielle besparelser og investeringer for at opnå besparelserne. Nogen af besparelserne er der ingen eller små investeringer i.

Efterfølgende information om :  Tilskud, skattefradrag, hvordan har andre gjort og finansieret. Link til sider med info om byggeregler mmm.

Efter besøget : Jeg lægger mit visitkort og du er altid velkommen til at ringe og spørge, hvis der var noget af den store mængde informationer, der ikke helt “faldt på plads” eller der er et yderligere spørgsmål.

Pris : 2500 kr uden rapport        3500 kr med skriftlig rapport      Kørsel : efter aftale